JUMLAH PENDUDUK
344.030

(DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022)

JUMLAH KEPALA KELUARGA
112.100

(DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022)

JUMLAH LAKI-LAKI
172.560

(DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022)

JUMLAH PEREMPUAN
171.470

(DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022)